Wstęp
O TGSoft
Wymagania systemowe
O programach ogólnie
Typowe konwencje
Pożyteczne informacje
Wygląd i Obsługa okien
IKONY
Ikony do obsługi baz danych
Grupowanie Kolumn
Podgląd Raportu
Pozostałe Ikony
Start
O czynszach
Wygląd programu
Skróty klawiaturowe
Rozpoczęcie pracy
Główne Menu Ikon
Menu Główne
Plik
Zapis/Odczyt z Archiwum
Otwórz wydruk w oknie podgladu
Otwieraj w trybie pełnoekranowym
Arkusz kalkulacyjny
Zmiana Firmy lub/i Roku Obrachunkowego
Kalkulatror odsetkowy
Obroty
Lokatorzy - Składniki Stałe
Lokatorzy - Składniki Tymczasowe
Budynki - Składniki Stałe i Tymczasowe
Lokale Użytkowe - Składniki Stałe i Tymczasowe
Odczyty - rejestrowanie raportów
Obliczenia robocze - Naliczanie czynszów
Rozrachunki Ręczne
Kasa-Bank
Słowniki
Urzędy Skarbowe
Tabela odsetkowa
Miejscowości
Ulice
Budynki
Lokatorzy
Lokale użytkowe
Składniki czynszu
Szablony
Kontrahenci
Definicje Sprawozdań
Wydruki
Wezwania do zapłaty
Tabela rozrachunków
Szeczegółowa tabela obrotów
Zbiorcza tabela obrotów
Obroty i Salda
Zestawienie dla wybranych składników
Zbiorcze zestawienie według składników
Naliczenia czynszu - Dane zaksięgowane
Rejestry Faktur VAT
Raporty - Sprawozdania
Funkcje
Dane Firmy
Parametry systemu
Rejestracja programu
Kasowanie zbiorów indeksowych
Dekrety do FK
Kreator Faktur VAT
Użytkownicy systemu
Widok
Okna
Pomoc

© 2006 TGSOFT