- A -

Alt+F4

arkusz

Arkusz kalkulacyjny

Arkusz Kalkulacyjny

automatyczne naliczanie czynszów

- B -

Background

bank

baza danych

BEHAVIORS

budynek

budynki

Główne Menu Ikon
Budynki - Składniki Stałe i Tymczasowe
Odczyty - rejestrowanie raportów
Obliczenia robocze - Naliczanie czynszów

Budynki - Składniki Stałe i Tymczasowe

- C -

CARDS

Ctrl + A

Ctrl + B

Ctrl + K

Ctrl + L

Ctrl + M

Ctrl + O

CTRL + R

Ctrl + S

Skróty klawiaturowe
Lokatorzy - Składniki Stałe

Ctrl + T

Skróty klawiaturowe
Lokatorzy - Składniki Tymczasowe

Ctrl + U

Ctrl + X

czynsze

O czynszach
Obliczenia robocze - Naliczanie czynszów

- D -

Dane Firmy

Data i Czas

Definicje Sprawozdań

Dekrety

Dekrety do FK

Dodatek mieszkaniowy

Domyślne ustawienia

Dopasuj do Strony

Dopasuj kolumnę

Dopasuj wszystkie kolumny

dopisywanie składników

drukarka

- E -

Eksport danych do Excel'a

Eksport danych do HTML

- F -

F12

FAST REPORT

filtr

filtrowanie danych

Fit to Page

formatowanie

FORMATTING

- G -

GO

Grupowanie Kolumn

Grupowanie rekordów

Grupuj według tej kolumny

- I -

Idź Do

Ikony z pasków nawigacyjnych

indywidualne parametry

- J -

Jednostronne rozliczenie zapisów

- K -

kalkulator

Pozostałe Ikony
Główne Menu Ikon

Kalkulator odsetkowy

Plik
Kalkulatror odsetkowy

Kartoteka rozrachunkowa

kartoteki lokatorów

kasa

kasowanie pozycji

kasowanie składników stałych

Kasowanie zbiorów indeksowych

Kasuj grupowanie

kod składnika

komputer

Konfiguracja kolumn

Kontrahenci

korekta czynszu

Kreator Faktur VAT

kredyt

książeczki czynszowe

Księgowanie wpływów i wydatków

- L -

LKM

lokale użytkowe

O czynszach
Główne Menu Ikon
Odczyty - rejestrowanie raportów

Lokale Użytkowe - Składniki Stałe i Tymczasowe

lokator

Lokatorzy - Składniki Stałe
Budynki - Składniki Stałe i Tymczasowe

lokatorzy

składniki stałe

składniki tymczasowe

Lokatorzy - Składniki Stałe i Tymczasowe

Ładuj wszystkie rekordy

- M -

margines

Miejscowości

Słowniki
Miejscowości

monitor

myszka

- N -

nagłówek

najemcy

naliczanie czynszu

naliczanie odsetek

Naliczenia czynszowe - dane zaksięgowane

NARZĘDZIA

nowa pozycja

numer tabeli odsetkowej

Numeracja stron

- O -

obliczenia odsetek

Obroty i Salda

obsługa programu

odczyty

Odczyty - rejestrowanie raportów

oferta

okno dialogowe

okno edycyjne

Otwieraj w trybie pełnoekranowym

otwieranie raportu

Otwórz konto

Otwórz wydruk w oknie podglądu

- P -

Parametry systemu

Pasek grupowania

pasek narzędziowy

Paski narzędziowe

PKM

Typowe konwencje
Ikony do obsługi baz danych

Pływający

Podgląd Raportu

prefix

Prefix

PREVIEW

programy TGSOFT

Przywracanie sald

przywrócić salda

Przywróć domyślne ustawienie tabeli

- R -

raporty

bankowe

kasowe

Raporty - Sprawozdania - Deklaracje

Rejestracja programu

rejestrowanie raportów z odczytów

Rejestry Faktur VAT

Rejestry VAT

rekord

Ręczne rozliczanie

Rozliczanie o podaną kwotę

Rozliczenie wszystkich zapisów

rozrachunki

O czynszach
Główne Menu Ikon

Rozrachunki ręczne

Rozwiń szczegóły (grup)

- S -

SCALING

SD

seryjne drukowanie

Show empty pages

składniki

Składniki czynszu

składniki naliczeń czynszowych

Składniki Stałe

Składniki Tymczasowe

Skróty Klawiaturowe

Słowniki

słowo klucz AND

słowo klucz NOT AND

słowo klucz NOT OR

słowo klucz OR

sortowanie

Sortuj malejąco

Sortuj rosnąco

stanowiska kasowe

stawki

stopka

Stopka

Stopka grupy

Storno

strona Ma

strona Wn

STYLES

suma zaznaczonych zapisów

Sumuj tylko zaznaczone rekordy

Szablony

Szczegółowa tabela rozrachunków

Szybkie filtrowanie wg kolumn

ścieżka dostępu do programu FK

- T -

Tabela Odsetkowa

Tabela rozrachunków

Tabele odsetkowe

tabele składników

TGSoft

Tło

toolbar

toolbars

TOOLS

Tryb auto-podgląd

tworzenie raportów

Tytuł raportu

- U -

ubezpieczenie budynku

układ kolumn

układanie rekordów

Ulice

Słowniki
Ulice

Urzędy Skarbowe

Słowniki
Urzędy Skarbowe

ustawienia bazy

Usuń sortowanie

Usuń szczegóły (grup)

Usuń tą kolumnę

Użytkownicy systemu

- V -

VIEW

- W -

Wezwania do zapłaty

WIDOK

wpłata

Wprowadzanie odczytów

Wprowadzanie zapisu BO

wstaw

wybór lokatorów

wydruk

Wydruk Raportu

wykup gruntu

wypłata

Wyrównaj kolumny

- X -

XLS

- Z -

Zaawansowane ustawienia widoku tabeli

Zadokowany

założenie nagłówka paczki

zamykanie raportu

zapis odczyt z archiwum

zapisy BO

zapisy nierozliczone

zapisywanie raportu

Zapisz układ kolumn tabeli

zaznacz wszystko

Zaznaczanie rekordów

Zbiorcza tabela rozrachunków

Zbiorcze zestawienie według składników

Zestawienie dla wybranych składników

Zmiana Firmy lub Roku Obrachunkowego