Nawigacja:  Menu Główne > Funkcje >

Dane Firmy

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Dane Firmy
       IKONA - FacetKartka

 

W oknie należy wprowadzić dane identyfikacyjne firmy, które podobnie jak parametry systemu pogrupowano tematycznie.

Dane identyfikacyjne

 

Na początek informacja o statusie firmy (osoba fizyczna czy prawna). Następnie podajemy kolejno: NIP, Regon, Pesel oraz Nazwę skróconą.

BANERprzyklad

Nasza firma to Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Import Export "Maniek" spółka z o.o. - w polu  wpiszmy PPUH I-E "MANIEK" sp. z o.o.

 

Dane firmy

 

W polach podajemy pełną nazwę naszej firmy. Mamy do dyspozycji dwie linie.

 

Rachunek podstawowy (domyślny)

 

W polach podajemy informacje dotyczące podstawowego (najczęściej używanego) konta firmowego. Podane konto będzie podpowiadane w odpowiednich miejscach w programie (np: w przelewach).

 

Adres siedziby

 

Oprócz podstawowych danych teleadresowych znajdziemy tutaj także pola dotyczące strony www oraz E-mail. Dodatkowo należy podać dane Urzędu Skarbowego według adresu zamieszkania.

 

Firma - Osoba Fizyczna

Jeśli firma posiada status prawny osoby fizycznej, w grupie tej należy podać dodatkowe dane, takie jak: nazwisko, imiona, miejsce oraz datę urodzenia, obywatelstwo, rodzaj oraz numer dokumentu tożsamości.

 

Adres do korespondencji i adres zamieszkania

 

Odpowiednie pola wypełniamy, gdy dane te różnią się od adresów siedziby.

 

Adres do deklaracji VAT 7

 

Należy wpisać adres, który ma znaleźć się na deklaracji VAT 7.

 

CZdaneFirmy

 

W dolnej części okna znajduje się tabela, w której wpisujemy wszystkie rachunki bankowe firmy. Dane te są niezbędne, jeżeli chcemy korzystać z możliwości wystawiania dokumentów wpłat lub wypłat z banku. Wprowadzanie rachunków bankowych rozpoczynamy klawiszem Insert lub po kliknięciu ikony plusPN, na pasku narzędziowym.

Słownik ten nie jest zbyt skomplikowany, z uwagi na to, że wymaga podania podstawowych danych o bankach i ich numerach. Dodatkowo możemy wypełnić pole "Opis rachunku" dla charakterystyki danego konta (np. Fundusz Socjalny albo KZP itd...).

Aby poprawić rekord należy ustawić na nim kursor i nacisnąć klawisz F5. Jeśli  w uaktywnionym polu znajdzie się AltF4, wtedy klawisz F4 (lub  LKM na znaku) wyświetli listę możliwości.


Dane wprowadzone w tej opcji możemy wydrukować, korzystając z klocka Wydruk, który znajduje się w dolnej części okna. Na drukarkę wysłany zostanie aktualny układ ekranu (rozwinięte lub zwinięte szczegóły - plus, minus).