Nawigacja:  O czynszach >

Główne Menu Ikon

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

CzynszeIkony

 

BANERpamietaj

Przed wyjściem z opcji należy wprowadzone lub uaktualnione informacje zapisać poprzez kliknięcie myszką klocka Zapisz. W niektórych opcjach jest to ikona fajkalub fajka2.

 

 

 

Funkcje

strzalka

ZMIANA FIRMY LUB ROKU OBRACHUNKOWEGO

Okno wyboru roku oraz firmy, której dane chcemy mieć dostępne.

kalkulatorNiebieski

KALKULATOR

Kalkulator dostępny jest w dowolnym miejscu programu. Może występować w jednej z dwóch form, wybieranych w menu głównym w opcji Widok: Standardowej lub Profesjonalnej. Wersja standardowa jest prostym kalkulatorem, służącym do podstawowych obliczeń z użyciem pamięci. Wybór profesjonalnego narzędzia spowoduje przełączenie się kalkulatora w bardziej rozbudowane okno, służące do prowadzenia wyszukanych obliczeń matematycznych.

DyskietkaNieb lub Ctrl + A

ZAPIS/ ODCZYT Z ARCHIWUM

Opcja pozwalająca na archiwowanie oraz odczytywanie zapisanych wcześniej danych.

 

Słowniki

gwiazda

KONTRAHENCI

Kartoteki kontrahentów. W słowniku tym znajdziemy ponad 70 pól, które pozwolą na zarejestrowanie wielu typów informacji. Każda kartoteka składa się z trzech zakładek. Na pierwszej znajdują się podstawowe dane takie jak nazwa, NIP, adres, rachunek bankowy. Druga to notes, który pozwala na zapisywanie komentarzy, spostrzeżeń, ustaleń i wszystkich innych informacji, które w sposób bezpośredni dotyczą danego kontrahenta, a nie można ich zaklasyfikować do żadnego z pól, znajdujących się na zakładce numer trzy.

narzedzia

SKŁADNIKI CZYNSZU

Tworzenie, przeglądanie i aktualizacja wszystkich składników, które będą wykorzystywane w naliczaniu czynszów. Zdefiniowanie tych danych wymaga dokładnego przemyślenia i użycia prawidłowych formuł.  Do programu dołączono paletę składników, która pozwala zobrazować sposób funkcjonowania składników.

skrzyniaOtwarta

SZABLONY

Listy składników, które stanowią kolejne parametry naliczanych czynszów. Możemy utworzyć wiele szablonów, w zależności od sposobu przeprowadzania naliczeń (np: oddzielnie dla lokali użytkowych, lokatorów własnościowych, itd.)

domek

BUDYNKI

Słownik budynków. Znajdziemy w nim szereg pól, pozwalających na katalogowanie podstawowych informacji takich jak: nr rejonu, budynku, adres. Dodatkowo mamy możliwość zapisania innych danych (powierzchni, ilość pięter, garaży, miejsca parkingowe , internet, TV, ochrona, itd.)

facetCzarny lub Ctrl + L

LOKATORZY

Słownik lokatorów. Każdemu lokatorowi przyporządkowujemy numer rejonu, budynku oraz mieszkania. Część pól w kartotece stanowi dane informacyjne. Większość jednak posiada status parametru, warunkującego naliczanie czynszu. Są to na przykład: metraż, gaz, wodomierz, itd.

klocki lub Ctrl + U

LOKALE UŻYTKOWE

Słownik lokali użytkowych podobnie jak lokatorów zawiera pola informacyjne oraz parametry.

Kasa- Bank

worek lub Ctrl + K

RAPORTY KASOWE

Dostęp do modułu Kasowego - przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat, tworzenie raportów.

 

Obroty

8kopniete lub Ctrl + S

LOKATORZY - SKŁADNIKI STAŁE

Tabela ze stałymi składnikami wszystkich lokatorów.

zegarek lub Ctrl + T

LOKATORZY SKŁADNIKI TYMCZASOWE

Tabela tymczasowych składników wszystkich lokatorów.

zegarek1

ODCZYTY

Rejestrowanie raportów z odczytów.

przybory

NALICZANIE CZYNSZU - OBLICZENIA ROBOCZE

Generowanie naliczeń czynszowych na postawie wprowadzonych do programu danych z kartotek, odczytów, składników.

klocekNiebieski

ROZRACHUNKI

Moduł rozrachunkowy umożliwiający także przeprowadzanie ręcznych rozrachunków.

 

 

Wydruki

skrzyniaZamknieta

OBROTY I SALDA

Tabela Obrotów i Sald pozwalająca na gupowanie (i drukowanie) danych z zaksięgowanych w programie informacji, według dowolnych kryteriów.

kartkaFajki

ZESTAWIENIE DLA WYBRANYCH SKŁADNIKÓW

Kreator raportu ze składnika/ów według wybranych parametrów, w podziale na różne typy.

kalkulator1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKŁADNIKÓW

Zbiorcze zestawienie składników w podziale na Lokatorów lub Lokale użytkowe, z możliwością zastosowania filtra grupującego dane w wybrany sposób.

szafka

NALICZANIE CZYNSZU - DANE ZAKSIĘGOWANE

Raporty z naliczonych i zaksięgowanych danych czynszowych

kartotekaSzuflada

REJESTRY FAKTUR VAT

Rejestr wystawionych w programie Faktur VAT.

kartkaBlysk

DEFINICJE SPRAWOZDAŃ

Definiowanie deklaracji, raportów, sprawozdań.

kartkaX

RAPORTY - SPRAWOZDANIA

Generowanie oraz wydruk raportów i sprawozdań.