Nawigacja:  Menu Główne > Plik >

Kalkulatror odsetkowy

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

 

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Plik -  Kalkulator odsetkowy

 

 

 

 

Kalkulator odsetkowy służy do naliczania odsetek od nieuregulowanych należności,  dla wybranego dłużnika. Po uruchomieniu kalkulatora, okno jest puste. Pracę wykonujemy w pięciu krokach, ustawiając kolejne parametry w menu okna.

1.Wybieramy rodzaj dłużnika - Lokatora lub Lokal użytkowy.
2.Klikając klocekNiebieski Rozrachunki, otwieramy okno z odpowiednim słownikiem. Tam odnajdujemy interesujący nas rekord i akceptujemy go klawiszem Enter lub podwójnym kliknięciem myszki. Będąc w słowniku, przed wyborem dłużnika, możemy skorzystać z dostępnych opcji pozwalających na przeglądanie różnych wartości:

 

kartotekaOlowek lub Enter

Edycja rekordu

 

kartkaHasz lub F3

Kartoteka odczytów liczników.

 

8kopniete lub F6

Kartoteka stałych składników czynszu.

 

zegarek lub F7

Kartoteka tymczasowych składników czynszu.

 

kartotekaLupa lub F8

Kartoteka naliczeń składników czynszowych.

 

klocekNiebieski

Kartoteka rozrachunków.


zegarek1

Kartoteka odczytów.


dzieci lub F10

Rodzina lokatora.

 

3.Następnie wybieramy numer tabeli odsetkowej.
4.kolejny krok to podanie daty do kiedy program ma wykonać obliczenia odsetek.
5.Po ustawieniu wszystkich parametrów, klikamy klocek Oblicz lub naciskamy klawisz F7.

 

Program wyświetli na ekranie informacje dotyczące przeprowadzonych obliczeń, w podziale na dwie tabele.

 

kalkulatordsetkowy

 

Wygenerowane informacje możemy wydrukować drukarka, lub poddać obróbce korzystając z opcji Podgląd Raportu kartkaLupa1.