Nawigacja:  Menu Główne >

Kasa-Bank

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Kasa - Bank
       IKONA - worek - Raporty Kasowe
       IKONA - forsa - Raporty Bankowe
       SKRÓT - Ctrl + K - (kasa)
       SKRÓT - Ctrl + B - (bank)

 

 

 

Opcja Raportów Kasowych oraz opcja Wyciągów Bankowych wyglądają i działają na takich samych zasadach.

Niżej zamieszczamy opis Raportów Kasowych.

 

Na początek zakładamy wszystkie stanowiska kasowe jakie występują w naszej firmie. Oprócz nazwy podajemy także numer konta, na jakim rozliczana jest dana kasa w dziale księgowości. Jeśli chcemy poprawić treść istniejącej pozycji, ustawiamy na niej kursor i po prostu zaczynamy pisać.

 

Praca w module Raportów Kasowych (lub Wyciągów bankowych) przebiega zwykle w następującej kolejności.

1. Założenie raportu kasowego dla wybranego stanowiska.

2. Rejestrowanie operacji finansowych: przychodów lub wydatków.

3. Sprawdzenie poprawności salda ze stanem faktycznym. ("kasą w kasie" lub saldem na wyciągu).

4. Zamknięcie raportu.

5. Zapisanie raportu - aktualizacja kartotek rozrachunkowych.

6. Dekretacja danych i utworzenie raportu do programu FK

 

Zaakceptowanie pozycji klawiszem Enter lub 2xLKM, otworzy listę raportów bieżącej kasy.

RaportKasowy

 

OTWIERANIE RAPORTU

 

Po wejściu do listy Raportów Kasowych po raz pierwszy tabela będzie pusta.

Pracę rozpoczynamy od kartoteka. Program zaproponuje:

Dzień otwarcia : bieżącą datę

Saldo początkowe : 0,-

Numer raportu : 1

Jeśli, któryś z parametrów jest inny, wtedy w oknie edycyjnym wyłączamy opcję KasaBankOtwarcie i wprowadzamy saldo jeśli kasa nie jest pusta lub inną datę czy numer raportu.

Kolejne raporty otwieramy już automatycznie (najpierw klikamy kartoteka), czyli znakiem fajka1. Program automatycznie przepisuje saldo zamknięcia z ostatniego raportu oraz nadaje kolejny numer. Użytkownik programu może zmienić datę.

 

BANERuwaga

Aby móc otworzyć kolejny raport, poprzedni musi być zamknięty.

 

 

Księgowanie wpływów i wydatków w raporcie

 

Po założeniu nagłówka raportu klikamy ikonę kartotekaOtwarta lub naciskamy Enter, otwierając tym samym raport. Możemy rozpocząć wprowadzanie wpłat PlusZielony (lub klawisz F2) oraz wypłat MinusCzerwony (lub F3). Podczas rejestrowania operacji podajemy następujące dane:

 

Pierwsza część okna to nagłówek dokumentu - info o kontrahencie oraz datach.

 

KasaBankWplata

 

Druga część to tabela z pozycjami dokumentu - treść, wartość.

 

KasaBankWplata1

Przy księgowaniu wspomagamy się kartoteką rozrachunkową (AltF4 lub F4). Jeśli księgujemy wpłaty wyświetlana jest Strony Wn, przy wypłatach otrzymamy Stronę Ma. Aby rozrachunek został przeprowadzony automatycznie wybieramy odpowiednią pozycję z listy i akceptujemy ją. Możemy wprowadzić mniejszą kwotę, jeśli faktycznie wpłata lub wypłata była inna. Wtedy, saldo pozycji zostanie pomniejszone tylko o podaną kwotę, a pozycja z różnicą w dalszym ciągu będzie pokazywana na liście.

Jednorazowo możemy zarejestrować do 5 pozycji dla bieżącego konta. Jeśli istnieje konieczność wprowadzenia dodatkowych, należy otworzyć nowe okno.

 

       W dolnej części okna dostępne są pozycje:

KasaBankWplata2

Salda - nierozliczone dla bieżącej pozycji.
Kartoteka - z wszystkimi zapisami rozrachunkowymi konta.
Auto Rekord - znak fajka1 oznaczy, że po zapisaniu pozycji na ekranie wyświetlone zostanie kolejne okno do wprowadzania wpłaty bądź wypłaty, bez konieczności klikania znaku PlusZielony lub MinusCzerwony (F2 lub F3).
Zapisz - zamknięcie okna oraz automatyczna zmiana danych w rozrachunkach.
Anuluj - skasowanie wprowadzonych informacji.

 

 

Pozycje wyświetlone w raporcie możemy możemy przeglądać ze szczegółami lub ogólnie (pozycja 1 i 3 w przykładzie niżej).

 

KasaBankRaport

 

Ponadto w oknie:

kartkaLupa1

Podgląd Raportu.

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

drukarka1 lub F5

Wydruk Raportu Kasowego lub Wyciągu Bankowego.

kartkaPlus lub F6

Wydruk bieżącego dokumentu.

kartkaOlowek

Zmiana zarejestrowanych w bieżącym dokumencie danych.

X lub F8

Kasowanie bieżącego dokumentu.

 

 

ZAMYKANIE RAPORTU

Do zamknięcia raportu służy ikona klodka ZAMKNIJ. Podajemy datę zamknięcia raportu lub akceptujemy, bieżącą zaproponowaną przez komputer. Jeśli wyłączymy znak fajka1 w polu zamknięcie automatycznego, będziemy mogli również zmienić saldo końcowe.

 

BANERpamietaj

Przed zamknięciem raportu nie zapomnij sprawdzić salda kasy.

 

 

ZAPISYWANIE RAPORTU - Aktualizacja danych rozrachunkowych

Po zarejestrowaniu wpłat oraz wypłat, a także sprawdzeniu i zamknięciu raportu, należy uaktualnić dane w kartotekach rozrachunkowych, klikając ikonę  DyskietkaBlyski.

 

 

Dekrety do programu Finansowo - Księgowego

Po zarejestrowaniu raportu, sprawdzeniu, zaksięgowaniu oraz zamknięciu przystępujemy do tworzenia pliku z danymi do programu Finansowo - Księgowego. program prowadzi nas przez kolejne zakładki, które pomagają w tworzeniu dekretów.

BANERpamietaj

Aby paczka została odpowiednio wyeksportowana, w Parametrach Systemu musi być podana ścieżka dostępu do programu BILANSfk FK. 

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn