Nawigacja:  Menu Główne > Funkcje >

Kreator Faktur VAT

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Kreator faktur VAT
       IKONA - rozdzka

 

BANERdobraRada

Zalecane się wykonanie archiwum danych przed utworzeniem Faktur VAT.

 

Kreator Faktur VAT, pozwala na seryjne wygenerowanie faktur VAT. Program prowadzi operatora przez kolejne zakładki, w których należy:

1.Wybrać typ danych oraz miesiąc wykonanych naliczeń czynszowych.

 

CZfaktury VAT

 

2. Zaznaczyć (myszką lub klawiszem space) zaksięgowane paczki z naliczeniami. Znak fajka1 oznacza wybór(zaznaczenie) pozycji. Faktury VAT tworzymy tylko z zaksięgowanych paczek, ponieważ naliczenia niezaksięgowane mogą jeszcze ulegać korekcie (wtedy faktury VAT mogłyby nie pokrywać się z wartościami w kartotekach).

 

CZfaktury VAT1

 

3. Wybrać składniki, które powinny znaleźć się jako pozycje na fakturach VAT. W zakładce tej możemy skorzystać z kilku funkcji.

 

CZfaktury VAT2

 

4. Sprawdzić wyliczone faktury przed zatwierdzeniem klockiem Dalej.

 

CZfaktury VAT3

 

5.Zatwierdzić obliczone faktury. Po ustawieniu dat, wybraniu sposobu oraz terminu zapłaty, kliknąć Koniec.

 

CZfaktury VAT4

 

BANERwskazowka

Pole Faktury od numeru - nie jest dostępne do edycji. Podana w nim informacja, zostaje pobrana z opcji Parametry Systemu. tam znajduje się prefix dla wystawianych faktur - wprowadzany przez użytkownika, oraz ostatni numer wystawionej faktury - aktualizowany przez program po każdym zaksięgowaniu obliczonych faktur.

 

 

6. Po kliknięciu Koniec i potwierdzeniu obliczone faktury zostaną zaksięgowane. Tym samym uaktualnione zostaną kartoteki lokali lub lokatorów, rozrachunki, rejestry VAT.

BANERpamietaj

Drukowanie faktur - wybiórczo lub seryjnie w opcji - Rejestry VAT.