Nawigacja:  Menu Główne > Słowniki >

Lokale użytkowe

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Słowniki - Lokatorzy
       IKONA - klocki
       SKRÓT - Ctrl + U

 

CZlokale

 

Tabela z bazą lokatorów zawiera ponad 70 pól (kolumn). Jednak po wejściu do opcji, na ekranie część z nich jest ukryta, (dla większej przejrzystości danych). W każdym momencie możemy je wstawić, korzystając z ikony dopasowanieKolumn (PPM na nagłówku tabeli). Konfigurację kolumn na ekranie i na wydruku tabeli, użytkownik może sam wybrać. Zdefiniowany układ zapisujemy DyskietkaBlyski (PPM na dowolnym rekordzie w tabeli).

 

Zakładanie kartoteki rozpoczynamy po naciśnięciu klawisza Insert, kliknięciu plusPN lub kartoteka. Dane poukładano  tematycznie.

 

CZlokale1

 

Korektę wprowadzonych wcześniej danych wykonujemy, po kliknięciu kartotekaOlowek , naciśnięciu klawisza Enter lub 2xLKM.

 

Oprócz standardowych ikony do obsługi tabeli, w opcji mamy także:

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 

kartkaHasz lub F3

Kartoteka odczytów liczników dla bieżącego lokalu.

Każdy lokal może mieć założonych kilka liczników, zarówno dla różnych typów (gaz, zimna woda, ciepła woda) jak też dla jednego typu (np: 2 liczniki dla zimnej wody, przy dwóch jej ujęciach)

 

Ikony kartoteka, plusPN oraz klawisz Insert służą do zakładania nowego licznika. Natomiast ikona minusPN lub klawisz Delete służą do kasowania bieżącego licznika.

 

CZlokale2

 

Kolejne odczyty wskazań licznika wprowadzamy w opcji OBROTY - Odczyty - Rejestrowanie Raportów.

Kartoteka LICZNIKI składa się z dwóch zakładek. W pierwszej -  mamy wykaz wszystkich zarejestrowanych dla lokalu liczników, oraz informacje o odczytach i średnim zużyciu. W drugiej - znajdują się informacje wygenerowane na podstawie typów liczników.

Ikona zegarek1 Odczyty, wyświetli tabele z różnymi danymi, zależnymi od zakładki, z której zostanie uruchomiona opcja.

Odczyty z Zakładki "Liczniki szczegółowo" -  to tabela z danymi dotyczącymi tylko jednego, bieżącego licznika.
Odczyty z Zakładki "Odczyty wg typów" (zdjęcie wyżej) - to tabela z danymi dotyczącymi wszystkich liczników bieżącego lokatora.

 

 

 

Każdy LOKAL może mieć przypisane składniki, które posłużą indywidualnie do naliczenia jego czynszu. Składniki mogą być:

8kopniete lub F6

STAŁE -  czyli niezmienne co miesiąc, lub wielomiesięczne obowiązujące przez dłuższy okres.

zegarek lub F7

TYMCZASOWE - występujące okresowo, w jednym lub co najwyżej kilku miesiącach.

kartotekaLupa lub F8

Kartoteka naliczeń składników czynszowych zawiera tabelę z naliczonymi wartościami poszczególnych składników w rozbiciu na kolejne miesiące roku.

 

Po wejściu do opcji definiujemy rok za jaki chcemy wygenerować dane, a następnie klikamy Oblicz. Ostatnia kolumna w tabeli zawiera sumy z całego roku dla każdego składnika. Kartotekę rocznych naliczeń możemy wydrukować (kartkaLupa1 - Podgląd wydruku tabeli, drukarka- Wydruk tabeli.)

 

klocekNiebieski

Kartoteka rozrachunków bieżącego lokalu. Dane mogą być wyświetlane według filtra: wszystkie zapisy lub tylko te które nie zostały jeszcze rozliczone, czyli z saldem różnym od zera.

 

CZlokatorzyRozr

 

W kartotece możemy dopisywać oraz kasować pozycje BO. Pozostałe pozycje powstają automatycznie podczas naliczania czynszów oraz Rejestrowanie wpłat w Kasie lub na podstawie Wyciągów Bankowych. Jeśli w kartotece widnieją zapisy, które nie rozliczyły się automatycznie podczas rejestrowania wpłat kasowo-bankowych  (korekty, BO, przeksięgowania, itp), korzystamy z opcji OBROTY - Ręczne Rozrachunki.

 

zegarek1

Kartoteka odczytów według wszystkich zarejestrowanych dla bieżącego lokatora liczników. Tabela jest identyczna jak ta otrzymywana z kartoteki liczników, z zakładki 2 - Odczyty według typów. Zobacz Odczyty liczników w tej opcji.

drukarka1 lub F5

Wydruk według projektu Fast Report.

kopertaOtwarta

Wyślij E-mail.

lejek

Ustawianie filtra według lokali należących do wybranego szablonu składników.

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn