Nawigacja:  Menu Główne > Obroty >

Lokale Użytkowe - Składniki Stałe i Tymczasowe

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Obroty - Lokale Użytkowe - Składniki Stałe
       MENU GŁÓWNE - Obroty - Lokale Użytkowe - Składniki Tymczasowe

       

Każdy lokal użytkowy posiada składniki, które wyodrębniają go spośród innych najemców, lokatorów. Są to na przykład wszelkiego rodzaju stawki (abonament wodomierza, winda, śmieci, itd) ubezpieczenia, itp. Przypisywaniu składników do poszczególnych lokali odbywa się w podziale na ich cechy stałe lub tymczasowe. Jeżeli składnik służy do comiesięcznego naliczania czynszu lub jest wykorzystywany przez dłuższy okres, wtedy należy go wybrać do grupy składników stałych. Natomiast regułą przy definiowaniu składników tymczasowych  jest to, że są wymieniane (rejestrowane i kasowane) w cyklu miesięcznym, jeśli wybrany lokal użytkowy jednorazowo musi mieć coś doliczone lub odliczone.

 

Zarówno Składniki Stałe jak i Tymczasowe możemy rejestrować także w kartotekach Lokali Użytkowych, korzystając z dostępnych tam ikon:

Stałe 8kopniete (lub F6)

Tymczasowe zegarek (lub F7)

 

W opcji Słowniki - Lokale Użytkowe, każdy rekord posiada swoje tabele składników. Natomiast w tym miejscu znajduje się wykaz danych z wszystkich takich tabel. Niektóre lokale mogą posiadać kilka stałych (lub tymczasowych) składników i dlatego ich nazwy są wtedy powielane na liście. Aby wyświetlić na ekranie jedną lub tylko kilka nazw, należy posłużyć się filtrem (ostatnia ikona z paska narzędziowego).

PasekNarzedziowy

Dopisywanie nowych pozycji może odbywać się bezpośrednio na tej liście. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz Insert lub kartoteka.

Jeśli składniki wprowadzamy z przygotowanej wcześniej listy, która zawiera także kod Lokalu użytkowego, wtedy zdecydowanie łatwiej i szybciej będzie nam wprowadzić dane właśnie w tym miejscu. Ominiemy wyszukiwanie kolejnych rekordów.

StaleLokatorzy1

Po podaniu kodu lokalu (możemy korzystać z podpowiedzi 3kropki lub F12klawisz), wybieramy kod składnika. Po kliknięciu 3kropki, na ekranie wyświetlone zostanie okno ze składnikami. Następnie wprowadzamy wartość, pamiętając, że czasami będzie to kwota, czasami 1 lub 0 ( gdzie 1 oznacza TAK, natomiast 0 oznacza NIE) a czasami numer kolejny dodatkowej tabeli.

 

Na koniec podajemy okres, w którym obowiązuje wartość składnika. Po upłynięciu daty ważności, składnik stały nie będzie pobierany do naliczania czynszu.

 

BANERuwaga

Po naliczeniu czynszu i zaksięgowaniu obliczeń (!!!), Składniki Tymczasowe należy SKASOWAĆ, aby nie zostały pobrane do przeliczeń w następnym miesiącu. PAMIĘTAJMY o  TYM !!!! (klawisz F8 lub ikona Kasuj )

 

 

BANERwskazowki

1.W większości przypadków dopisywanie składników odbywa się w opcji SŁOWNIKI - Lokale Użytkowe (klawisz F6 - (stałe) F7 (tymczasowe) lub ikona 8kopniete (stałe) zegarek (tymczasowe)) , gdzie znajduje się również wiele innych pól do uzupełnienie.
2.Ważnym zastosowaniem Składników Tymczasowych, jest możliwość wpisania dowolnego składnika i nadanie mu "własnej" wartości. Oczywiście możemy to zrobić nawet dla składnika wyliczanego. Wówczas podczas naliczeń czynszowych, składnik zostanie wpisany z taką wartością jaką ustaliliśmy "ręcznie", bez "zwracania uwagi" na jego definicję (czytaj formułę obliczeniową).

BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn