Nawigacja:  Menu Główne > Obroty >

Lokatorzy - Składniki Stałe

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Obroty - Lokatorzy Składniki Stałe
       IKONA - 8kopniete
       SKRÓT - Ctrl + S

 

Lista wszystkich lokatorskich składników stałych zarejestrowanych w programie.

 

Każdy lokator posiada składniki, które stanowią indywidualne parametry jego czynszu. Są to na przykład: Dodatek mieszkaniowy, kredyt, wykup gruntu, ubezpieczenie budynku, itp. Regułą przy definiowaniu takich składników jest to, że nie dotyczą większej grupy osób. Jeżeli składnik służy do comiesięcznego naliczania czynszu lub jest wykorzystywany przez dłuższy okres, wtedy należy go wybrać do grupy składników stałych i przypisać danemu lokatorowi.

Składniki stałe możemy rejestrować także w kartotekach lokatorów, korzystając z dostępnej tam ikony 8kopniete lub klawisza F6. We wspomnianej opcji każdy lokator posiada swoją tabelę składników. Natomiast w tym miejscu znajduje się wykaz danych z wszystkich takich lokatorskich tabel. Niektóre osoby posiadają kilka stałych składników i dlatego ich nazwiska są na powielane liście.

 

StaleLokatorzy

 

BANERwskazowka

W przykładzie w kolumnie wartość składniki "stawka ubezpieczenia budynku" mają wartość 1. Oznacza on pozycję z tabeli stawek ubezpieczeniowych.

 

Aby wyświetlić na ekranie jedno lub tylko kilka nazwisk, należy posłużyć się filtrem (ostatnia ikona z paska narzędziowego).

PasekNarzedziowy

Dopisywanie nowych pozycji może odbywać się bezpośrednio na tej liście. Pamiętamy zapewne, że służy do tego klawisz Insert lub kartoteka.

Jeśli składniki stałe wprowadzamy z przygotowanej wcześniej listy, która zawiera także kod lokatora, a nie tylko jego nazwisko, wtedy zdecydowanie łatwiej i szybciej będzie nam wprowadzić dane właśnie w tym miejscu. Ominiemy wyszukiwanie kolejnych osób.

StaleLokatorzy1

Po podaniu kodu lokatora (możemy korzystać z podpowiedzi 3kropkilub F12klawisz), wybieramy kod składnika. Po kliknięciu 3kropki, na ekranie wyświetlone zostanie okno ze składnikami. Następnie wprowadzamy wartość, pamiętając, że czasami będzie to kwota, czasami 1 lub 0 ( gdzie 1 oznacza TAK, natomiast 0 oznacza NIE) a czasami numer kolejny dodatkowej tabeli.

Na koniec podajemy okres, w którym obowiązuje wartość składnika. Po upłynięciu daty ważności, składnik nie będzie pobierany do naliczania płacy.

 

BANERwskazowka

W większości przypadków dopisywanie składników stałych odbywa się w opcji SŁOWNIKI - LOKATORZY (klawisz F6 lub ikona 8kopniete) , gdzie znajduje się również wiele innych pól do uzupełnienie (np.: składniki tymczasowe, rodzina, itp.).


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn