Nawigacja:  Menu Główne > Wydruki >

Naliczenia czynszu - Dane zaksięgowane

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Wydruki - Naliczenia czynszu - Dane zaksięgowane
       IKONA - szafka

 

 

W opcji znajdziemy naliczenia czynszowe, które zostały już zaksięgowane. Okno składa się z dwóch zakładek. W pierwszej znajdziemy listę nagłówków, a w drugiej szczegóły zaksięgowanych paczek.

 

CZzaksiegowane

 

W pierwszej zakładce znajdują się nagłówki zaksięgowanych paczek. Każdy z nich informuje nas o miesiącu naliczenia, numerze paczki, typie ( facetCzarny lokatorzy, klocki lokale użytkowe), szablonie według którego naliczono czynsze oraz ilości miesięcy, dla których przeprowadzono naliczenia.

 

OtworzPaczke lub Enter lub F6 - Otwieranie szczegółów bieżącej paczki, czyli automatyczne przejście do zakładki numer 2.

drukarka1 Wydruk 1 lub F5 - Wydruk naliczeń na podstawie bieżącej paczki.

 

CZksiazeczka

 

drukarka1 Wydruk 2 - wydruk według zaprojektowanego raportu.

 


 

Zakładka druga zawiera szczegóły bieżącej paczki. Zachowany jest podobny układ, z jakim mieliśmy do czynienia podczas tworzenia naliczeń roboczych, w opcji OBROTY. Okno podzielono na dwa bloki: w lewym znajduje się lista lokatorów lub lokali użytkowych, a w prawym składniki, które brały udział w naliczeniu.

 

 

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn