Nawigacja:  »Pierwszy temat«

O czynszach  

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

BILANSklucze

Program CZYNSZE przeznaczony jest do prowadzenia:  naliczeń czynszowych oraz rozliczeń związanych z tematem najmu (wpłat, korekt, odczytów), a także ewidencjonowania potrzebnych danych kartotekowych. Jest to system pozwalający na pracę jednostanowiskową lub w sieci. Posiada intuicyjny interfejs oraz umożliwia dostęp i modyfikację danych słownikowych z wielu poziomów programu. Integralną częścią systemu jest moduł KASA – BANK - ROZRACHUNKI.

CZYNSZE systematyzują oraz usprawniają dokonywanie analiz na podstawie wszystkich wprowadzonych lub wygenerowanych przez program danych. Oprócz zasobnych kartotek lokatorów i lokali użytkowych, posiada również biblioteki kontrahentów (wspólna baza z pozostałymi programami firmy (TGSOFT), składników czynszowych (parametryzowanych, stałych, zmiennych, wynikowych i innych) oraz szablonów do naliczeń. Kartoteki lokatorów, budynków, lokali użytkowych wzbogacone zostały możliwością korzystania z elastycznych słowników (miejscowości, ulic, budynków, urzędów skarbowych).

Na podstawie wprowadzanych danych program AUTOMATYCZNIE:

nalicza czynsze,
seryjnie drukuje: książeczki czynszowe, faktury VAT dla najemców lokali użytkowych, wezwania do zapłaty,
przeprowadza rozrachunki,
prowadzi Rejestry VAT,
generuje  raporty na podstawie przypisanych dekretów dla składników, lokatorów, lokali, a także wpłat, (umożliwiając tym samym zbiorówek księgowania w programach finansowo-księgowych, w podziale na konta rozrachunkowe, fundusze itd...)
tworzy różnorodne zestawienia oraz sprawozdania miesięczna i narastająca.

Dodatkowo w programie CZYNSZE możemy:

przeprowadzać ręczne rozrachunki na zasadzie wybierania pozycji do rozliczeń
generować analizy na podstawie każdego parametru (na przykład: składnika, lokalu, budynku, lokatora, miasta, konta księgowego, zaległości, zużycia, itd...według potrzeb oraz inwencji osoby odpowiedzialnej za sprawozdawczość w firmie).
archiwizować dane, przeglądać zapisy z lat ubiegłych.

 

lightbulb

Sposób prowadzenia naliczeń został sparametryzowany, aby każdy użytkownik mógł dostosować program do swoich potrzeb. Składniki czynszu mogą być stałe lub tymczasowe i pojawiać się tylko w wybranym okresie. Ilość oraz sposób obliczania poszczególnych składowych zależy od wielkości firmy (spółdzielnia, wspólnota, kamienicznik). Każda firma, nawet ta która nie posiada własnego działu IT nie powinna mieć problemu z wdrożeniem systemu. Na życzenie klienta możemy przeprowadzić szkolenie oraz prezentację na temat przystosowania i wzbogacania biblioteki składników, dodawania kolejnych pozycji, tak aby naliczane czynsze w pełni odzwierciedlały indywidualny charakter spółdzielni bądź wspólnoty.