Nawigacja:  Menu Główne > Obroty >

Odczyty - rejestrowanie raportów

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Obroty - Odczyty Rejestrowanie Raportów
       IKONA - zegarek1

 

 

Wprowadzanie odczytów rozpoczynamy od założenia nagłówka raportu. Klikamy kartoteka lub naciskamy Insert. W otwartym okienku edycyjnym, w pierwszej pozycji program zaproponuje kolejny wolny numer raportu. Możemy go zaakceptować klawiszem Enter lub zmienić na inny. Wybieramy typ danych (lokatorzy, budynki, lokale użytkowe) Następnie podajemy nazwę dla wprowadzanego raportu oraz nazwisko osoby, która przeprowadzała odczytywanie z liczników, datę odczytów oraz miesiąc, w którym odczyt ma być uwzględniony.

Po założeniu nagłówka raportu klikamy Zapisz.  Teraz możemy przystąpić do rejestrowania odczytów. Naciskamy Enter, klikamy dwa razy w założony nagłówek, lub w ikonę Otworz. W nowym oknie pracę rozpoczynamy jak zwykle, czyli od kliknięcie ikony kartoteka lub ikony Insert.

 

Odczyty

 

Podczas wprowadzania danych możemy korzystać z wielu dodatkowych tabel i słowników. Każde z pól ponumerowanych od 1 do 5 niżej zostało szczegółowo opisane.

1.

Kod lokatora możemy wpisać bezpośrednio lub odszukać odpowiedni rekord w dostępnym słowniku. Aby go otworzyć klikamy 3kropki lub naciskamy F12klawisz. W zależności od dokonanego w nagłówku raportu wyboru, możemy otrzymać słownik: lokatorów, budynków lub lokali użytkowych.

 

Każdy słownik, otwierany jest w trybie edycyjnym, oznacza to, że możemy dopisywać nowe lub poprawiać istniejące pozycje. Możemy również skorzystać z kilku innych funkcji. Oto szczegóły:

 

 

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

 

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

 

kartotekaOlowek lub Enter

Edycja rekordu. Wyświetlenie pełnej listy pól bieżącego rekordu

 

kartkaHasz lub F3

Kartoteka odczytów liczników.

 

8kopniete lub F6

Kartoteka stałych składników czynszu.

 

zegarek lub F7

Kartoteka tymczasowych składników czynszu.

 

kartotekaLupa lub F8

Kartoteka naliczeń składników czynszowych.

 

klocekNiebieski

Kartoteka rozrachunków.


zegarek1

Kartoteka odczytów.


dzieci lub F10

Rodzina lokatora.

 

 

BANERdobraRada

Najlepiej zadekretować wcześniej raport odczytów, to znaczy przy każdej pozycji dopisać kod. Dzięki temu rejestrowanie będzie przebiegać sprawniej.

2.

Numer licznika. Każdy lokator, budynek oraz lokal użytkowy może posiadać kilka liczników (wodomierze zimnej i ciepłej wody, CO, ). W tym miejscu wpisujemy numer tego, którego dotyczy rejestrowany odpis. Możemy skorzystać z podglądu szczegółowej tabeli licznikowej danego rekordu, klikając 3kropki lub naciskając klawisz F12klawisz, aby przejść do kartoteki szczegółowej. Składa się ona z dwóch zakładek.

 

OdczytyLiczniki

 

Z przedstawionego przykładu dowiadujemy się, że lokator - Smutas Gerwazy posiada 5 liczników: 3 wodomierze zimnej wody (typ Zw), licznik ciepłej wody (typ Cw) oraz licznik centralnego ogrzewania (typ CO). Na drugiej zakładce znajdują się sumy według typów liczników.

Dodatkowo w Menu Ikon kartoteki znajduje się zegarek1 Odczyty. Po kliknięcie, na ekranie wyświetlona zostanie lista wszystkich odczytów dla bieżącej pozycji. W naszym przykładzie lista ta zawiera kilka liczników ZW, ponieważ opcja  przycisku  , uruchomiona została z zakładki drugiej (Odczyty według typów).  Znaki plus rozwijają szczegóły (zobacz licznik 3), natomiast znaki minus zwijają tabelę.

Jeśli opcję zegarek1 Odczyty uruchomimy z zakładki pierwszej (Liczniki szczegółowo), wtedy uzyskamy listę tylko bieżącego licznika.

 

3.

Pole wypełnia się automatycznie, nazwą wybranego numeru słownika.

 

4.

Po kliknięciu AltF4 wyświetlony zostanie standardowe okienko Windows® z kalendarzem.

 

5.

Wpisujemy wartość odczytu. Po kliknięciu AltF4, możemy skorzystać z prostego kalkulatora.

BANERpamietaj

Jeśli potrzebujemy lepszego narzędzia do obliczeń, wybieramy Kalkulator kalkulatorNiebieski z Menu Głównego programu.

 


BANERzobacz

Typowe Konwencje

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

 

Ikony do Obsługi Baz Danych

Grupowanie Kolumn