Nawigacja:  Menu Główne > Plik >

Otwórz wydruk w oknie podgladu

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Plik -  Otwórz wydruk w oknie podglądu
       IKONA - kartotekaZ

 

 

Opcja służy do przeglądania wygenerowanych i zapisanych raportów. Zwykle zapisujemy raporty, które:

1.Posiadają taaaką ilość stron, że nie chcemy ich posiadać w wersji drukowanej (setki stron papieru) a jedynie elektronicznej.
2.Raport chcemy zarchiwizować na płycie CD.
3.Chcemy wysłać jako załącznik w korespondencji mailowej.

 

BANERpamietaj To jest przeglądarka wydruków, a nie projektów.

 

Po otwarciu okna wybieramy zapisany projekt korzystając z ikony kartotekaZ.

 

Ikony do obsługi okna

 

FRpodgladWyd

drukarka1

Drukuj

Wydruk otwartego raportu. Przed wysłaniem wydruku na drukarkę, program posługując się standardowym oknem Windows®, pozwoli na ustawienie kilku parametrów.

kartotekaZ

Otwórz

Wybieranie odpowiedniego raportu z kolekcji wcześniej zapisanych raportów.

Dyskietka

Zapisz

Zapisywanie raportu.

kartkaKoperta

Export

Eksport pliku. Do wyboru mamy 3 formaty dla wysyłanego pliku. Są to:

PDF, RTF oraz Excel (skoroszyt (OLE).

Dodatkowo w programie SQL Calc & ReportBILANSsqlmamy:

Export

Przed przetworzeniem raportu w odpowiedni format, ustawiamy kilka parametrów lub zatwierdzamy ustawienia domyślne. Eksport do PDF uzyskamy także klikając bezpośrednio ikonę wstazkaCzerwona.

lornetka

Szukaj

Wyszukiwanie tekstu. Podczas poszukiwań możemy korzystać z opcji wyszukiwania tekstu od początku raportu (domyślnie: szukanie od bieżącej strony), rozróżnianie wielkości liter (domyślnie: wyłączone).

kartkaRamka

Cała strona

Widok na ekranie pełnej strony.

FRikonyWidokStrony

kartka

Pełny ekran

Widok strony na całym ekranie bez wyświetlania innych okien, pasków, ikon, itd... Powrót do poprzedniego sposobu wyświetlania uzyskamy klikając dwa razy myszką dowolne miejsce na ekranie.

kartkaFajki1

Marginesy

Ustawianie marginesów raportu.

Wybieramy rozmiar strony (szerokość i wysokość), orientację papieru (pionową lub poziomą), szerokość marginesów (lewego, prawego, górnego i dolnego) oraz decydujemy czy wybrane opcje mają być zastosowane do bieżącej strony czy też do całego raportu.

drzewko

Zakładki

Wyświetlenie zakładek raportu.

reka

Łapka do "chwytania"

Narzędzie pozwalające złapać stronę i przesuwać ją po ekranie.

lupaPlus

Powiększalnik

Narzędzie pozwalające na automatyczne powiększanie widoku strony. Po włączeniu opcji kolejne klikanie myszką powiększa obraz.

kartkaBlysk1

Dodaj stronę

Dodawanie stron do raportu. Pusta strona wstawiona zostanie jako następna dla bieżącej strony.

kartkaX1

Usuń stronę

Kasowanie bieżącej strony.

kartkaRekaOlowek

Edycja strony

Program przenosi stronę gotowego wydruku do okna programu FAST REPORT, w którym możemy dokonać kompletnej przebudowy bieżącej strony raportu. Następny wygenerowany raport nie będzie "pamiętał" wprowadzonych zmian.

BANERrada

Aby wprowadzić poprawki w projekcie raportu musimy wybrać opcję FR Projektuj, z tego miejsca w programie, z którego generujemy dany raport.

 

                       FRwydruk

 

 

Pozostałe ikony służą do nawigacji stron raportu.

PasekNarzedziowy2