Nawigacja:  Menu Główne > Funkcje >

Parametry systemu

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Parametry systemu
       IKONA - kartotekaFajki1

 

ParametrySystemu

 

 

Do prawidłowego funkcjonowania programu niezbędne jest poprawne zdefiniowanie Parametrów Systemu. Informacje podawane w tej opcji podzielone zostały na kilka grup:

 

Dane podstawowe

 

       Bieżący rok.
       Domyślna Grupa Kontrahentów - podajemy symbol grupy, której kartoteki są najczęściej otwierane.
       Po ilu dniach przypominać o archiwizowaniu danych? - Jest to szczególnie istotne, gdy chcemy by program przypominał nam o kopiowaniu danych. Jeśli nie chcemy by zgłaszał się komunikatu podczas zamykania programu, w polu tym wpiszemy "0".

 

Ścieżka dostępu do plików

       Dane do programu FK - Ścieżkę dostępu do pliku programu FK BILANSfk TGSoft, wybieramy po kliknięciu 3kropki.
       Kontrahenci - Wybieramy ścieżkę dostępu do pliku, jeśli program korzysta ze wspólnej bazy kontrahentów, z innymi programami TGSoft

 

Podstawowe parametry - wartości składników

 

       Piwnica światło
       Piwnica gniazdo

 

Kody składników

 

W każdej firmie kody składników dla odczytów zimnej, ciepłej wody oraz CO mogą być inne. Po zdefiniowaniu składników, należy w miejscu tym podać odpowiednie kody.

 

Parametry Faktur VAT

 

Podajemy dane, oddzielne dla lokatorów i dla lokali użytkowych. W pozycji prefix możemy wprowadzić do 3 znaków, które pojawiać będą się na początku numeru faktury. Możemy pole to pozostawić puste.

 

 

 

Po wprowadzeniu lub skorygowaniu danych pamiętaj o kliknięciu Zapisz..