Nawigacja:  Menu Główne > Wydruki >

Raporty - Sprawozdania

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Wydruki - Raporty Sprawozdania
       IKONA - kartkaX

 

Opcja została przygotowana do generowania - drukowania, wcześniej zdefiniowanych raportów, w oparciu o projekty wykonane w FAST REPORT. Parametry każdego z raportów przygotowujemy w opcji Słowniki - Definicje sprawozdań kartkaBlysk.

Opcja definiowania oraz drukowania raportów została umyślnie podzielona, aby początkujący operator podczas drukowania raportów, nie zmienił przez niewiedzę, istotnych składowych projektu.

 

Deklaracje

 

Okno składa się z dwóch bloków. W prawym znajduje się lista dostępnych raportów. W lewym tabela z nagłówkami wykonanych i zapisanych deklaracji z bieżącego raportu (w naszym przykładzie PIT5L).

W kolumna Opis, znajduje się pole typu memo. Pamiętamy zapewne, że w zależności od tego czy zostało wypełnione czy też nie, ikona-znak zmienia wygląd:

 

SlownikUS1

 

Po kliknięciu pola lub naciśnięciu Enter, pod polem tym, wyświetlone zostanie okienko Memo, w którym podajemy lub odczytujemy objaśnienie danej pozycji. Jeśli chcemy opuścić pole typu memo, używamy myszki (klikając Ok) lub kombinacji klawiszy Ctrl+Enter, (a nie samego Enter).

BANERpamietaj

O zapisywaniu DyskietkaNieb tworzonych raportów, aby program prawidłowo wyliczał narastające dane.
W Internecie, na stronie www.tgsoft.pl, dostępne są projekty. Warto więc, co pewien czas odwiedzać tę stronę, aby sprawdzić czy nie znajduje się tam nowa wersja programu z uaktualnionymi deklaracjami.

 


 

Pracę rozpoczynamy od wygenerowania nowego raportu (na podstawie jednego z dostępnych projektów). Po ustawieniu kursora na odpowiedniej pozycji w lewym bloku, klikamy kartoteka lub naciskamy klawisz Insert.

 

W oknie ustawiamy kilka parametrów:

 

Deklaracje1

       Rok, Miesiąc - dla którego chcemy utworzyć raport. Program podpowiada ustawienia bieżące.
       Wspólnik - dla którego chcemy obliczyć deklarację. Wpisujemy kod lub wybieramy z dostępnego słownika (lupaDziwnalub F12klawisz). Jeśli wspólnika brakuje w wyświetlonej liście, możemy go do niej dopisać także z tego miejsca.

 

Po podaniu odpowiednich parametrów klikamy Oblicz lub naciskamy klawisz F9. Program wygeneruje listę pozycji - pól, potrzebnych do prawidłowego wypełnienia bieżącego raportu. Jeśli w raporcie znajdują się pola ze zdefiniowany typem (wartość) i (w opcji Definiowanie Raportów), wtedy program podczas generowania ominie je (pozostawi puste). Należy w pozycji tej podać odpowiednią wartość i ponownie przeliczyć raport, posługując się klockiem Oblicz lub klawisz F9. Po wpisaniu przez nas wartości cała pozycja zostaje podświetlona jasnym tłem i dodatkowo w kolumnie Blokada (na zdjęciu wyżej Bl...) umieszczony zostanie znak fajka1, który informuje program o blokadzie tego pola do przeliczeń. W ten sposób, możemy poprawiać także inne pola. Po ponownym przeliczeniu raportu, program nie zmieni  podanej wartości, a jedynie uaktualni pozostałe pola, mające powiązania z tą pozycją. Również i w takim wypadku tło zostanie zmienione (na szare), a w kolumnie Blokada pojawi się znak .

 

BANERuwaga

Jeśli dokonamy zmiany, a później chcemy przywrócić pierwotne wyliczenie programu, wtedy należy skasować pozycję (kombinacja klawiszy Ctrl + Delete) i ponownie przeliczyć raport. Gdy pogubimy się w korektach lub nie jesteśmy pewni czy wszystko, co poprawiliśmy jest odpowiednio wyliczone, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie opuszczenie opcji bez zapisu lub jeśli już została zapisana, skasowanie raportu. Ustawiamy kursor na odpowiedniej pozycji i posługując się ikoną Kasuj, usuwamy niepewny raport, a następnie rozpoczynamy generowanie od początku.

 

Po wygenerowaniu danych, czyli po obliczeniu raportu (Oblicz lub klawisz F9)  w oknie uaktywnione zostaną pozostałe ikony:

 

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.

lejek

Filtrowanie rekordów w tabeli. Na ekranie zostaną tylko te pozycje, których wartości są większe od 0,-

Aby wyłączyć filtr, a tym samych ponownie zobaczyć wszystkie pozycje klikamy:

FiltrWylacz Możemy także wybrać inne ustawienia filtra.

drukarka1

Drukowanie wygenerowanego raportu, zgodnie z projektem przygotowanym w Fast Report.

Przygotowane projekty deklaracji są pełnymi drukami. To znaczy, że program drukuje również zacienienia. Jeśli chcemy uzyskiwać tylko nadruk na gotowych formularzach, musimy dokonać odpowiednich zmian w projekcie. Przed wysłaniem wydruku na drukarkę warto zobaczyć go na podglądzie, aby upewnić się, że wszystko jest OK.

 

BANERuwaga

Każdą deklarację przed oddaniem do US powinniśmy sprawdzić, ponieważ jest wiele sytuacji, których program nie potrafi przewidzieć za operatora. Do nich zaliczyć możemy na przykład nieprzemyślaną ingerencję w pola wyliczonej deklaracji.

Projekt drukowanej deklaracji możemy zmienić sami. Po wybraniu drukarka1, klikamy Projektuj:

FRwydruk

BANERdobraRada

Zanim zaczniesz zmieniać deklaracje skopiuj je. Projekty znajdują się w katalogu programu, w podkatalogu FR i mają rozszerzenie " .fr3 ".

klockiBlade

Przy pomocy języka programowania Delphi, operator może dokonać dowolnych obliczeń. Program trochę nam w tym pomaga i dlatego nawet operator, który wcześniej nie miał kontaktu z językami programowania, poradzi sobie po krótkim treningu. Funkcję podajemy w opcji Definiowanie Raportów, ale w tym oknie możemy ją skorygować. Oczywiście po zmianie należy ponownie przeliczyć raport (Oblicz lub klawisz F9).

Aby otworzyć okno edycyjne do podawania funkcji, klikamy klockiBlade. Pamiętajmy o tym, że uaktywnianie funkcji odbywa się tylko dla pozycji z tym typem.

 

DefinSprawozdanFunkcja

 

Podany przykład przedstawia, w jaki sposób wiążemy poszczególne pozycje raportu. Skrót "SK" jest odwołaniem się do składnika, czyli wybranej pozycji. Jej kod podajemy w nawiasie zaraz, za "SK". Jeśli chcemy uzyskać wynik na podstawie kilku składników, korzystamy ze słowa "Result" (wynik), które pozwala na skonstruowanie wyrażenia matematycznego. Możemy dodawać, odejmować, dzielić, mnożyć, obliczać średnie, procenty, itd... Wzorując się na przedstawionym przykładzie z pewnością po kilku próbach, sami będziemy konstruować funkcje.

 

BANERuwaga

"Result" jest konieczny bez względu na to czy będzie to jeden składnik, suma składników, czy pole z bazy. "Result:=" oznacza zwróć wynik w postaci tego co wpiszemy po znaku "=".

 

BANERpamietaj

Każdą pozycję wyliczonej deklaracji można zmienić. Należy tylko ponownie ją (deklarację) przeliczyć, aby składniki uzależnione od zmienianej wartości zostały zaktualizowane.

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn