Nawigacja:  Menu Główne > Funkcje >

Rejestracja programu

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Rejestracja programu

 

Aby zarejestrować program należy przesłać do firmy TGSoft kod komputera wygenerowany przez aplikację. Gdy kod podany jest na zamówieniu, klucze generowane są od razu i przesyłane po wpłynięciu zapłaty za program na nasze konto. Jeśli kod nie był podany na zamówieniu, wtedy po otrzymaniu przesyłki należy odczytać W PROGRAMIE kod i wraz z proponowaną (przez siebie) nazwą skróconą firmy przesłać go do nas faxem, @ lub pocztą. Dodatkowo należy podać numer faktury zakupionego programu.

 

Odczytanie kodu komputera będzie możliwe po odblokowaniu opcji - Rejestracja programu. Standardowo opcja jest zablokowana, aby nieodpowiedzialny operator, nie uruchomił jej przypadkowo. Gdy jednak jesteśmy pewni, że rejestracja programu jest konieczna, wtedy pierwszym krokiem będzie odbezpieczenie tego modułu. Służy do tego opcja znajdująca się w menu w bezpośrednim sąsiedztwie rejestracji programu. (Menu Główne - Funkcje - Blokada opcji Rejestracja Programu.) Działa na zasadzie przełączania, czyli ponowne kliknięcie na przemian włączają i wyłączają blokadę.

 

BANERwskazowka

Przed aktywną blokadą znajduje się znak fajka2, a opcji "Rejestracja programu" operator nie może uruchomić.

 

Po odblokowaniu i uruchomieniu opcji /Rejestracja programu/, program wyświetli kod komputera (pod nazwą „Local), który należy wysłać na adres tgsoft@tgsoft.pl. Otrzymane od TGSoft klucze należy wprowadzić również w tym miejscu, pamiętając o tym, że w kodach oraz w kluczach nie występuje litera „O tylko cyfra 0 /zero/. Po wprowadzeniu kodów należy wyjść z programu. Ponownie uruchomiony, będzie już pracował w pełnej wersji.

Info o numerze wersji znajduje się w opcji Pomoc / O programie oraz podczas startu programu.

BANERuwaga

Program generuje nowy kod nie tylko po każdej instalacji systemu operacyjnego, ale także po wymianie niektórych podzespołów komputera. Jest to uzależnione od programów narzędziowych, których używamy. Po wygenerowaniu nowego kodu komputera, należy przesłać na adrestgsoft@tgsoft.pl: numer seryjny i nowy kod, w celu ponownej rejestracji.

Wejście do opcji i naciśnięcie klawisza Enter bez podania kodów spowoduje, że program  przełączy się w wersję DEMO. Jeśli wcześniej pracował już w wersji zarejestrowanej, konieczne będzie ponowne podanie kodów.

 

 

Opcja rejestracji programu służy nam, gdy zmienione zostaną składniki KODÓW. Na przykład:

1.        Nazwy firmy.

2.        Numeru NIP.

3.        Konfiguracji komputera.

4.        Przeinstalowanie systemu WINDOWS.