Nawigacja:  Menu Główne > Wydruki >

Rejestry Faktur VAT

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Wydruki - Rejestry Faktur VAT
       IKONA - kartotekaSzuflada

 

BANERwskazowka

Faktury VAT wystawiamy seryjnie w opcji - FUNKCJE - Kreator Faktur VAT - rozdzka

 

W nagłówku okna ustawiamy parametry dla rejestru: Typ kartotek - lokatorzy lub lokale użytkowe oraz zakres dat. Następnie klikamy Oblicz lub naciskamy F9. Na ekranie wyświetlona zostanie tabela z odpowiednimi danymi. W niej znajdziemy następujące  informacje:

 

CZrejestrVAT

 

Aby sprawdzić zawartość bieżącej faktury naciskamy Enter lub klikamy koperta. Wydruk całego rejestru z wybranego typu i z zaznaczonego zakresu uzyskamy naciskając klawisz F5 lub klikając drukarka1.

 

Faktury drukujemy:

       jedna - bieżąca faktura - Klikamy kartkaZielona .
       kilka wybranych faktur (wydruk seryjny) - Klikamy prawy przycisk myszki (kursor na dowolnym rekordzie tabeli) i wybieramy kartotekaCzerwKwad . Zaznaczanie rekordów odbywa się przy pomocy lewego przycisku myszki oraz:

               klawisza Shift - jeśli zaznaczamy blok pozycji,

               klawisza Ctrl - jeśli zaznaczamy pozycje znajdujące się w różnych miejscach tabeli.

 

Klikamy kartkaZielona .

 

       wszystkie faktury z bieżącego zakresu (wydruk seryjny) - Wybieramy zaznaczanie rekordów (jak wyżej) i trzymając klawisz Shift klikamy pierwszą, a następnie ostatnią pozycję z tabeli. Gdy wszystkie rekordy zostały podświetlone, klikamy kartkaZielona.

 

 

001aPamiętaj także, że tabelę można modyfikować, zmieniając układ kolumn, filtrując, sortując, itd. Jeśli nie  wiesz jak to zrobić, wykorzystaj linki zamieszczone niżej.

 

kartkaLupa1

Podgląd wydruku tabeli

drukarka

Wydruk tabeli.

Standardowe, systemowe ustawianie parametrów wydruku raportu. Takie jak na przykład numery stron do wydruku, liczba kopii, właściwości drukarki itd.


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn