Nawigacja:  Menu Główne > Funkcje >

Użytkownicy systemu

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Funkcje - Użytkownicy systemu
       IKONA - chlopki

 

Opcja Użytkownicy Systemu została stworzona po to, aby chronić zawarte w programie dane, przed ingerencją osób niekompetentnych lub nieupoważnionych do pracy z danym systemem. Pamiętajmy, stosowanie haseł w programie jest zabezpieczeniem przed nieuczciwością lub niewiedzą osób trzecich. Administrator systemu, czyli osoba odpowiedzialna za prawidłowe przechowywanie oraz zarządzanie danymi zawartymi w programie, powinna zdefiniować w tej opcji wszystkich operatorów, uprawnionych do pracy z systemem. Każdemu z nich należy zaznaczyć dostęp do odpowiednich opcji programu.

 

CZuzytkSys

 

Lewy blok to lista użytkowników. Przy wprowadzaniu nowej pozycji podajemy: kod, nazwę (np. Marysia, Kadry, Młody), Nazwisko operatora (np. Kowalska, Kasa) i 2 razy hasło, aby zweryfikować poprawność jego pisowni.

 

BANERuwaga

Przy podawaniu hasła program uwzględnia wielkość stosowanych znaków.

 

Prawy blok zawiera schemat opcji programu. Każda pozycja posiada pole, w którym zaznaczamy dostęp do opcji klawiszem space lub kliknięciem LPM. Znak fajka1 oznacza przyznany dostęp do opcji. Jeżeli operator ma posiadać kontrolę nad większością opcji wtedy najlepiej kliknąć ikonkę, zaznaczającą wszystkie pola kartkaNiebieska, a później ewentualnie niektóre odznaczyć (LPM lub space).

 

W opcji znajduje się też kilka innych ikon.

kartoteka lub Insert

Nowy rekord. Kartoteka dla nowego budynku.

kartotekaOlowek lub Enter

Edycja rekordu. Wyświetlenie kartoteki bieżącego budynku.

DyskietkaNieb

Zapisz ustawienia.

drzewoRozwin

Rozwiń szczegóły w prawym bloku.

drzewoZwin

Ukryj szczegóły w prawym bloku.

kartkaZielona

Odznacz wszystkie opcje w prawym bloku.