Nawigacja:  Menu Główne > Wydruki >

Wezwania do zapłaty

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

 

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Wydruki - Wezwania do zapłaty

 

Opcja ta przeznaczona jest do redagowania oraz drukowania korespondencji z lokatorami oraz najemcami/właścicielami lokalali użytkowych.

BANERuwaga

Przed przystąpieniem do drukowania wezwań lub innych pism pamiętajmy, aby przeprowadzić rozrachunki w opcji OBROTY- Ręczne Rozrachunki.

 

Wezwanie

 

Okno składa się z trzech bloków:

1. Lista lokatorów lub lokali użytkowych. (Lewy blok)

2. Strony Wn - nierozliczone transakcje (salda) ze strony Wn bieżącego konta.(Prawy blok - górna część.)

3. Strony Ma - nierozliczone transakcje (salda) ze strony Ma bieżącego konta. (Prawy blok - dolna część.)

W dolnej części lewego bloku znajduje się pasek narzędziowy.

Ostatnia ikona służy do filtrowania danych, dzięki któremu możemy ograniczyć zakres kont widocznych na ekranie.

 

Przesuwając się kursorem po poszczególnych pozycjach w pierwszym bloku, automatycznie zmieniając się zapisy dla strony Wn oraz Ma z prawej strony okna.

Bloki z prawej strony składają się z nierozliczonych dla danego konta zapisów. Każda pozycja zawiera następujące informacje:

 

Data

Data rozrachunku.

Treść operacji

Treść rozrachunku.

Saldo

Pozostałe do rozliczenia.

SD

Symbol Dowodu.

Nr DW

Numer Dowodu Głównego.

Nr txt

Numer Dokumentu Szczegółowego.

LP

Numer pozycji w zaksięgowanym dokumencie.

Obrót

Wartość księgowa pozycji przed dokonaniem całkowitego lub częściowego rozrachunku.

Dni

Terminu płatności.

Termin

Data, z którą upływa termin płatności.

Zaległe

Ilość dni, o które przekroczony został termin płatności.

 

 

W menu okna możemy korzystać z list możliwości do wyboru. Klikamy myszką ikonę AltF4

. Uwaga Potwierdzenia sald są przeznaczone dla Lokali Użytkowych.

       

Ikona drukarka1 lub klawisz F5 to możliwość wyboru gotowych raportów lub stworzenia nowych, dzięki dołączonemu generatorowi Fast Report.

 

BANERdobraRada

Pamiętajmy, że nim wyślemy wezwanie do zapłaty, musimy wprowadzić wszystkie dokumenty mogące posiadać dekrety z kontami rozrachunkowymi (wyciągi bankowe, raporty kasowe, noty korygujące, stornujące, obciążające). Dopiero po zaksięgowaniu ich możemy przejść do opcji ręcznego rozliczania transakcji, aby ostatecznie upewnić się, że wydrukowane przez nas potwierdzenia lub wezwania, będą zawierały realne zapisy.

Nie zapomnijmy, że nim skończymy księgować i uzgadniać jeden miesiąc, zwykle mamy już 10 dzień następnego miesiąca. Przez ten czas mogły wpłynąć na nasze konto zaległe kwoty i wystawianie wezwania do zapłaty nie ma wówczas sensu.

Jeśli nie wprowadziliśmy dokumentów z następnego miesiąca przed wydrukowaniem monitów, musimy sprawdzić w raportach kasowych i wyciągach bankowych (tych jeszcze niezarejestrowanych leżących na biurku), czy żądane kwoty nie zostały uregulowane, aby nie stresować niepotrzebnie swoich kontrahentów nieaktualnymi wezwaniami.

 


 

       BANERzobacz

Ikony do obsługi Baz Danych

Pożyteczne informacje

Wygląd i obsługa okien

Grupowanie Kolumn