Nawigacja:  Menu Główne > Plik >

Zmiana Firmy lub/i Roku Obrachunkowego

Poprzednia stronaPowrótNastępna strona

Dostęp do opcji:

       MENU GŁÓWNE - Plik -  Zmiana Firmy lub roku obrachunkowego
       IKONA - strzalka

 

Jeśli program wykorzystywany jest do prowadzenia ksiąg wielu firm (na przykład przez biuro rachunkowe), w miejscu tym zakładamy nagłówki dla wszystkich firm, które będziemy obsługiwać. Pozostałe podmioty wprowadzają jeden rekord, z własnymi danymi.

Okno to służy również do przełączania się pomiędzy rocznikami w archiwum.

 

ZmianaFirmy

 

Zakładamy firmę klikając kartoteka lub naciskając klawisz Insert. W oknie edycyjnym wypełniamy te pola, które dotyczą danej firmy.

W przedstawionym wyżej przykładzie firma TGSoft, została zadeklarowana jako domyślna. Do włączania lub wyłączania tego ustawienia służą ikony przedstawione w oknie wyżej. Tylko jedna firma może mieć status domyślnej. Po wybraniu, w pierwszej kolumnie pojawi się znak strzałki (zobacz okno wyżej) przed nazwą wybranej firmy. Przy  kolejnych uruchomieniach programu, bieżące dane firmy zadeklarowanej jako domyślna, automatycznie będą otwierane. Aby móc przełączyć program na odczytywanie plików innej firmy należy kliknąć ikonę strzalka lub uruchomić opcję z Menu Głównego.

Otwarcie danych firmy nastąpi po wskazaniu odpowiedniego rekordu oraz akceptacji (z menu ikon  otworzFirme lub klikając podwójnie myszką lub naciskając klawisz Enter.

 

 

BANERwskazowki

W programie BILANSkpirPROdodatkowo wybieramy typ ewidencji PKPIR lub Ryczałt.
W programie BILANSfk        typ ewidencji FK ustawiany jest automatycznie.
Pozostałe programy nie wymagają wypełniania pola Ewidencja.
Aby móc zmienić wprowadzone wcześniej dane posługujemy się ikoną kartotekaOlowek Edycja.
Tabelę możemy sortować wg dowolnej kolumny, po kliknięciu jej nagłówka. Aktywna jest również opcja "Automatycznego wyszukiwanie wg dowolnej kolumny" (naciskając kolejne znaki powodujemy, że program ustawia kursor na pasującym rekordzie).

 

BANERodpowiedziGrupy

Czy można uzupełniać dane z dowolnego roku, miesiąca, ...?

TAK, po zmianie roku w opcji "Zmiana firmy lub roku obrachunkowego", program otwiera pliki w nowym podkatalogu, w którym możemy księgować. Nie wpłynie to na nasze bieżące zapisy, ale może mieć następstwa związane z nieprawidłowościami rachunkowymi. Księgowania takie powinny zawsze być przemyślane i wykonywane przez odpowiedzialne osoby.

 

Czy jest możliwość usunięcia założonej firmy? Pozakładałem sobie do testów kilka firm i chciałbym móc je usunąć.

Kasowanie rekordu z listy Firm Ctrl+Delete. Jednak pliki danych firmy należy wykasować samodzielnie z dysku (cały podkatalog) np:

c:\tgsoft\ke\firma2

c:\tgsoft\st\firma2

 

BANERuwaga

Program nie wykonuje automatycznego kasowania, gdyż w bardzo łatwy sposób moglibyśmy (przez przypadek) stracić wszystkie dane.

 

Jak poprawić dane?

Kliknąć przycisk kartotekaOlowek Edycja.